شاخص تیپ‌نمای مایرز-بریگز

Myers-Briggs Type Indicator (MBTI)

درباره‌ی آزمون:

این آزمون، یک ابزار خودسنجی است که بر اساس نظریه‌ی تیپ‌های شخصیت «کارل گوستاو یونگ» طراحی شده است. MBTI، تمایلات و گرایش‌های فرد را مشخص ساخته و نتایج آن تفاوت‌های ارزشمندی را بین افراد مشخص می‌نماید و به ایشان کمک می‌کند که خود، انگیزه‌ها، و توانایی‌های موجود و بالقوه‌شان را بشناسند. این ابزار در حوزه‌های وسیعی به‌کار می‌رود: از جمله خودشناسی، مدیریت استرس، تشکیل گروه، توسعه‌ی سازمانی، زوج‌درمانی، شناخت سبک‌های یادگیری، و سبک‌های ارتباطی ترجیحی. این ابزار صرفاً تیپ‌های شخصیتی را شناسایی می‌کند و جنبه‌ی تشخیصی و بیماری‌شناسی ندارد، چون همه‌ی 16 تیپ شخصیتی ارزشمند هستند و هیچ‌کدام بر دیگری برتری ندارد. این آزمون شامل 4 مقیاس دوقطبی است که به هر قطب یک ترجیح شخصیتی گفته می‌شود. مقیاس‌های «تفکری-احساسی» و «حسی-شهودی»، کارکردهای روانی را مورد ارزیابی قرار می‌دهند و مقیاس‌های «برون‌گرایی-درون‌گرایی» و «قضاوت-ادراک»، نگرش‌های روانی را مورد ارزیابی قرار می‌دهند. آزمون MBTI دارای فرم‌های متفاوتی است که هر یک کاربردهای متفاوتی دارد؛ فرم حاضر دارای 87 عبارت است. این آزمون می‌تواند برای افراد 15 تا 65 سال با حداقل تحصیلات پایه 9 اجرا شود. به‌طور متوسط، اجرای این آزمون حدود 20 دقیقه طول می‌کشد.
 


تذکر مهم: تفسیر صحیح از نتایج آزمون‌های روان‌شناختی، همواره بر عهده‌ی متخصص در این زمینه است. لذا از برداشت‌های غیرحرفه‌ای و شتاب‌زده از نتایج آزمون‌های ارائه‌شده در این وب‌سایت جداً خودداری نموده و در این خصوص با یک متخصص در حوزه‌ی بهداشت و سلامت روان آشنا به آزمون‌های روان‌شناختی مشورت کنید.

برای معرفی و پیشنهاد اجرای این آزمون به دیگران:

مشخصات آزمون:

  • هدف: شناسایی 16 تیپ شخصیتی متناسب با مشاغل مختلف
  • مخاطب: افراد 15 تا 65 سال
  • تعداد ماده‌ها: 87 عبارت
  • مدت زمان اجرا: حدود 20 دقیقه
  • هزینه‌ی آزمون (اجرا و دریافت نتیجه): 80000 تومان

انتخاب شیوه‌ی پرداخت هزینه و اجرای آزمون