مقیاس وسواسی اجباری ییل-براون

Yale-Brown Obsessive-Compulsive Scale (Y-BOCS)

درباره‌ی آزمون:

این آزمون، یک ابزار خود-گزارشی برای سنجش میزان افکار وسواسی و رفتارهای وسواسی/اجباری است. این پرسش‌نامه شامل 10 بخش است که هر یک از بخش‌ها دارای پنج گزینه (در مقیاس 5 درجه‌ای لیکرتی) می‌باشد. دو خرده‌مقیاس در این پرسش‌نامه عبارت‌اند از: (الف) «افکار وسواسی (Obsessions)»: شامل وسواس پرخاشگرانه، وسواس‌های آلودگی، وسواس‌های جنسی، وسواس‌های احتکار یا جمع‌آوری، وسواس‌های مذهبی، وسواس‌های تقارن و نظم، وسواس‌های متفرقه، و وسواس‌های جسمی، و (ب) «رفتارهای وسواسی/اجباری (Compulsions)»: شامل شست‌وشو و نظافت، وارسی، آداب تکرار، رفتارهای وسواسی مربوط به شمارش، نظم و ترتیب، احتکار، و رفتارهای وسواسی متفرقه. این آزمون می‌تواند به‌صورت فردی یا گروهی برای افراد 14 سال به بالا اجرا شود. به‌طور متوسط، اجرای این آزمون حدود 10 دقیقه طول می‌کشد.
 

تذکر مهم: تفسیر صحیح از نتایج آزمون‌های روان‌شناختی، همواره بر عهده‌ی متخصص در این زمینه است. لذا از برداشت‌های غیرحرفه‌ای و شتاب‌زده از نتایج آزمون‌های ارائه‌شده در این وب‌سایت جداً خودداری نموده و در این خصوص با یک متخصص در حوزه‌ی بهداشت و سلامت روان آشنا به آزمون‌های روان‌شناختی مشورت کنید.

برای معرفی و پیشنهاد اجرای این آزمون به دیگران:

مشخصات آزمون:

  • هدف: سنجش میزان افکار وسواسی و رفتارهای وسواسی/اجباری
  • مخاطب: افراد 14 سال به بالا
  • تعداد ماده‌ها: 10 بخش
  • مدت زمان اجرا: حدود 10 دقیقه
  • هزینه‌ی آزمون (اجرا و دریافت نتیجه): رایگان

ثبت‌نام در آزمون