پرسش‌نامه عزت‌نفس کوپراسمیت

Coopersmith Self-Esteem Inventory (CSEI)

درباره‌ی آزمون:

این آزمون، یک ابزار خودگزارشی برای سنجش بازخورد نسبت به خود در قلمروهای اجتماعی، خانوادگی، شغلی/تحصیلی و شخصی است. این پرسش‌نامه شامل 58 ماده است که احساسات، عقاید یا واکنش‌های فرد را توصیف می‌کند و کاربر باید برای هر ماده با دو گزینه‌ی «بلی (به من شبیه است)» یا «خیر (به من شبیه نیست)» پاسخ دهد. زیرمقیاس‌ها در این پرسش‌نامه عبارت‌اند از: مقیاس عزت‌نفس عمومی (G)، مقیاس عزت‌نفس خانوادگی (F)، مقیاس عزت‌نفس اجتماعی (S)، مقیاس عزت‌نفس شغلی/تحصیلی(PS)، و مقیاس دروغ (L). این آزمون می‌تواند به‌صورت فردی یا گروهی برای افراد 10 سال به بالا که تحصیلات عمومی خود را به پایان رسانده‌اند، اجرا شود. به‌طور متوسط، اجرای این آزمون حدود 10 دقیقه طول می‌کشد.
 


تذکر مهم: تفسیر صحیح از نتایج آزمون‌های روان‌شناختی، همواره بر عهده‌ی متخصص در این زمینه است. لذا از برداشت‌های غیرحرفه‌ای و شتاب‌زده از نتایج آزمون‌های ارائه‌شده در این وب‌سایت جداً خودداری نموده و در این خصوص با یک متخصص در حوزه‌ی بهداشت و سلامت روان آشنا به آزمون‌های روان‌شناختی مشورت کنید.

برای معرفی و پیشنهاد اجرای این آزمون به دیگران:

مشخصات آزمون:

  • هدف: سنجش بازخورد نسبت به خود در قلمروهای اجتماعی، خانوادگی، شغلی/تحصیلی و شخصی
  • مخاطب: افراد 10 سال به بالا
  • تعداد ماده‌ها: 58 ماده
  • مدت زمان اجرا: حدود 10 دقیقه
  • هزینه‌ی آزمون (اجرا و دریافت نتیجه): 45000 تومان

انتخاب شیوه‌ی پرداخت هزینه و اجرای آزمون