} شاخص BMR | طب‌لینک
Teblink

نرخ متابولیسم پایه

Basal Metabolic Rate (BMR)

«نرخ متابولیسم پایه (BMR)» یا «میزان سوخت‌وساز پایه‌ی بدن»، عبارت است از مقدار انرژی‌ مورد نیاز بدن در هر روز، در حالت استراحت (بدون فعالیت بدنی)، در محیطی معتدل. نرخ سوخت‌وساز پایه (BMR)، تقریباً نزدیک به «میزان سوخت‌وساز بدن در حالت استراحت (RMR)» است. اساساً این مقدار از انرژی برای این است که زنده بمانید و اعضای بدن‌تان کار کنند. میزان انرژی مصرف‌شده در این حالت، فقط برای عملکرد اندام‌های حیاتی، شامل قلب، ریه، دستگاه عصبی، کلیه‌ها، کبد، روده، اندام‌های جنسی، ماهیچه‌ها و پوست است.


محاسبه‌گر زیر، برای تعیین «نرخ متابولیسم پایه (BMR)» برای افراد بزرگسال (20 سال و بالاتر از آن) طراحی شده است. لذا این محاسبه‌گر برای افراد با سنین پایین‌تر از آن کاربرد ندارد.


محاسبه‌گر نرخ متابولیسم پایه (BMR) 

پیشنهاد سایر آزمون‌ها


فهرست تمام آزمون‌های روان‌شناختی